Bài 1: Các thành phần của máy tính

/--
Thoát
Mục lục
Danh sách bài học
Chủ đề A: MÁY TÍNH VÀ EM
A2: THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN
A3: LÀM QUEN VỚI CÁCH GÕ BÀN PHÍM
Chủ đề B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Chủ đề C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
C1: SẮP XẾP ĐỂ DỄ TÌM
C2: LÀM QUEN VỚI THƯ MỤC LƯU TRỮ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Chủ đề D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Chủ đề E: ỨNG DỤNG TIN HỌC
E1: LÀM QUEN VỚI BÀI TRÌNH CHIẾU ĐƠN GIẢN
E2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM LUYỆN TẬP THAO TÁC VỚI CHUỘT MÁY TÍNH
E3: SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐỂ TÌM HIỂU THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
Chủ đề F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
F1: THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO CÁC BƯỚC
F2: NHIỆM VỤ CỦA EM VÀ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
/--

99

100
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser