Bài giảng yêu thích

Bài trước Bài tiếp theoĐể chia sẻ bài mẫu có sẵn trên thư viện, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn trực tiếp hoặc tìm kiếm một bài giảng mẫu mà bạn thích.
  2. Chọn nút Yêu thích phía góc phải trên cùng của bài mẫu.
Khi bạn yêu thích một bài từ thư viện mẫu thì bài đó sẽ được lưu vào Thư mục Yêu thích của riêng bạn để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm lại các bài giảng mà mình quan tâm.

Hướng dẫn liên quan: