Cả lớp làm phiếu bài tập

Bài trước Bài tiếp theoĐể cho cả lớp làm bài tập, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở phiếu bài tập từ công cụ Thay đổi nội dung.
  2. Chọn nút Cả lớp làm bài tại thanh chức năng phía dưới cùng.
  3. Chọn nút Dừng bài tập tại thanh chức năng phía dưới cùng khi hết thời gian làm bài hoặc học sinh đã nộp hết bài.
  4. Chọn nút Xuất dữ liệu với định dạng excel để lưu kết quả làm bài của học sinh.
  5. Chọn nút Kết thúc tại thanh chức năng phía dưới cùng để kết thúc phiên làm bài.
Sau khi kết thúc làm bài bạn có thể xem báo cáo và xuất báo cáo ra định dạng excel để quản lý.

Hướng dẫn liên quan: