Chấm điểm bài tập đã nộp của một học sinh

Bài trước Bài tiếp theoĐể chấm điểm bài tập đã nộp của học sinh, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn chấm điểm.
  2. Từ danh sách bài tập và chọn vào bài tập mà học sinh đã nộp để chấm điểm.
  3. Bấm trực tiếp vào bài tập của học sinh để chấm đúng sai và hệ thống sẽ tự động chấm theo. Bạn cũng có thể kéo xuống cuối và chấm điểm bằng cách bấm trực tiếp (từ 1 – 10) hoặc nhập số bằng bàn phím của mình (điểm sẽ giới hạn theo cài đặt điểm giới hạn của bài tập).
  4. Khi chấm điểm xong bạn có thể tặng huy hiệu cho học sinh có thành tích tốt bằng cách bấm vào biểu tượng cảm xúc và chọn huy hiệu.
  5. Chọn nút Lưu để hoàn thành chấm điểm.
Sau khi chấm điểm xong hệ thống sẽ gợi ý học sinh tiếp theo trong lớp đã nộp bài và đang cần bạn chấm điểm, bấm vào nút gợi ý để tiếp tục chấm.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn