Chính sách thanh toán, hoàn hủy, đổi trả

Bài trước Bài tiếp theo

Gia hạn gói đăng ký:

Gói Edulive Pro không tự động gia hạn. Khi hết thời gian đã đăng kí, bạn phải tiến hành mua thêm gói Edulive Pro để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Các gói đăng kí tiếp theo sẽ được cộng dồn thời gian sử dụng với gói hiện tại. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến bạn trước thời điểm gói Edulive Pro hết hạn 3 ngày.

 

Chính sách hủy đăng ký và hoàn tiền:

Edulive không áp dụng hủy dăng ký cho tài khoản đã nâng cấp. Edulive sẽ không hoàn trả lại số tiền bạn đã thanh toán cho gói đã đăng ký. Sau khi đã nâng cấp tài khoản thì bạn sẽ sử dụng cho đến khi hết hiệu lực theo gói đã mua

 

Đổi gói đăng ký:

Edulive không hỗ trợ chuyển đổi giữa các gói đăng ký 1 tháng và 1 năm.

Trường hợp vẫn còn thời gian sử dụng gói Pro và thanh toán tiếp thì thời hạn sử dụng sẽ được cộng dồn.

Hướng dẫn liên quan:

Nâng cấp tài khoản PRO