Chỉnh sửa thông tin

Bài trước Bài tiếp theoĐể chỉnh sửa thông tin của học sinh đang tham gia lớp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn chỉnh sửa thông tin.
  2. Bấm vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Chỉnh sửa để thực hiện.
  4. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa và chọn nút Lưu.
Thông tin của học sinh sau khi được chỉnh sửa thì học sinh của bạn cũng sẽ nhìn thấy các thông tin mới này.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn