Công cụ bút vẽ, văn bản, hình khối

Bài trước Bài tiếp theoĐể sử dụng các công cụ vẽ, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút Công cụ tại thanh chức năng phía dưới cùng.
  2. Chọn nút Công cụ.
  3. Thực hiện các hành động với các công cụ Lựa chọn màu sắc cho đối tượng, Đối tượng văn bản, Đối tượng bút vẽ, Đối tượng hình khối, Con trỏ chuột, Hoàn tác thao tác, Làm lại thao tác, Sao chép đối tượng, Dán đối tượng đã sao chép, Xóa đối tượng, Tẩy đối tượng, Xóa hết.
  4. Chọn nút Ẩn để ẩn thanh công cụ.

Hướng dẫn liên quan: