Công cụ thêm câu hỏi

Bài trước Bài tiếp theoĐể thêm câu hỏi vào nội dung dạy, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn nút Công cụ tại thanh chức năng phía dưới cùng.
 2. Chọn nút Thêm câu hỏi.
 3. Thêm câu hỏi từ các loại câu hỏi có sẵn trên hệ thống.
  1. Câu hỏi một lựa chọn
  2. Câu hỏi nhiều lựa chọn
  3. Điền vào chỗ trống
 4. Nhập câu hỏi và đáp án của bạn vào các ô trống tương ứng, bạn có thể thêm hay giảm bớt các đáp án cho câu hỏi.
 5. Chọn Thêm mới để tạo câu hỏi cho lớp học. Sau khi đã giao và học sinh đã làm bài thì bạn có thể chọn vào nút Xem câu trả lời để xem bài làm của học sinh trong lớp đã nộp.

Hướng dẫn liên quan: