Danh sách học sinh

Bài trước Bài tiếp theoĐể sử dụng chức năng danh sách học sinh, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào nút Tham gia tại thanh chức năng phía dưới cùng.
  2. Bây giờ bạn đã xem được danh sách học sinh trong lớp.
  3. Bạn có thể thực hiện các thao tác: Thưởng điểm cho học sinh, Mời học viên rời khỏi lớp.
Bạn có thể kiểm soát toàn bộ học sinh tham gia lớp và quản lý một cách dễ dàng.

Hướng dẫn liên quan: