Đổi tên bài giảng

Bài trước Bài tiếp theoĐể đổi tên bài giảng đã tạo, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên bài giảng muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Đổi tên.
  3. Nhập tên muốn thay đổi và chọn nút Cập nhật.

Hướng dẫn liên quan: