Giao bài tập cho nhiều lớp

Bài trước Bài tiếp theoĐể giao bài tập cho học sinh, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút Giao bài tập phía trên cùng bên phải.
  2. Nhập tên bài tập.
  3. Cài đặt thời hạn nộp bài.
  4. Cài đặt điểm tối đa cho bài tập.
  5. Thêm nội dung mô tả bài tập bằng tệp media.
  6. Chọn những lớp muốn giao bài tập.
  7. Chọn nút Thêm mới để giao bài tập.
Sau khi bài tập được giao thì sẽ có thông báo để nhắc nhở học sinh làm bài. Bạn có thể theo dõi tình trạng, tiến độ làm bài, chấm điểm, nhận xét bài tập của học sinh.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn