Gửi bài tập cho học sinh

Bài trước Bài tiếp theo

 

Để đường dẫn bài tập đã giao để thông báo tới học viên, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cách 1:
  1. Chọn nút Gửi bài tập của bài tập muốn gửi.
  2. Bạn có thể chia sẻ trực tiếp qua 3 kênh gồm Facebook, Messenger, Zalo hoặc trực tiếp sao chép đường dẫn và gửi qua các hình thức khác bằng cách bấm vào các lựa chọn hiển thị trên màn hình.
 2. Cách 2:
  1. Chọn vào bài tập muốn gửi.
  2. Chọn nút Gửi bài tập của bảng thông tin bên trái.
  3. Bạn có thể chia sẻ trực tiếp qua 3 kênh gồm Facebook, Messenger, Zalo hoặc trực tiếp sao chép đường dẫn và gửi qua các hình thức khác bằng cách bấm vào các lựa chọn hiển thị trên màn hình.
Khi chia sẻ cho học sinh của mình thì những học sinh nhận được lời mời và bấm vào đường dẫn sẽ trực tiếp đưa đến giao diện làm bài nếu đã tham gia lớp, nếu chưa tham gia thì cần báo danh.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn