Cách tạo lớp tương tácĐể tạo lớp học tương tác trực tuyến, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào nút Tạo mới từ thanh điều hướng chức năng bên trái.
  2. Chọn vào nút Phòng học tương tác để tạo.
Bạn có thể mời học sinh của mình tham gia lớp học bằng cách gửi đường dẫn hoặc mã tham gia. Học sinh của bạn có thể tham gia trực tiếp bằng cả 2 phương thức mà chưa cần đăng nhập.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn