Công cụ chèn hình ảnhĐể chèn hình ảnh vào nội dung dạy, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút Công cụ tại thanh chức năng phía dưới cùng.
  2. Chọn nút Chèn hình ảnh.
  3. Chọn vào ô Tìm kiếm và nhập nội dung tìm kiếm mong muốn, kết quả tìm kiếm được lấy trực tiếp từ nguồn google.
  4. Chọn ảnh phù hợp và chọn nút Xác nhận.
  5. Chọn nút Tải lên để chọn hình ảnh từ máy tính cá nhân.

Hướng dẫn liên quan: