Đổi tên bài giảngĐể đổi tên bài giảng đã tạo, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên bài giảng muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Đổi tên.
  3. Nhập tên muốn thay đổi và chọn nút Cập nhật.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn