Đổi tên bài tậpĐể đổi tên phiếu bài tập đã tạo, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên bài tập muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Đổi tên.
  3. Nhập tên muốn thay đổi và chọn nút Cập nhật.

Hướng dẫn liên quan: