Tìm kiếm bài giảngĐể tìm kiếm bài giảng trên thư viện, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào ô nhập  ở phần chính của trang và nhập nội dung tìm kiếm mong muốn
  2. Để mở một bài mẫu từ những nội dung bạn đã tìm kiếm, hãy nhấp vào bài đó để mở.
  3. Nếu muốn tìm nội dung khác thì tiếp tục nhập nội dung mong muốn vào ô Tìm kiếm.

 

Khi xem một bài mẫu bất kỳ bạn có thể xem các bài tương tự do hệ thống gợi ý và đóng góp ý kiến về bài bạn đang chọn.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn