Thư viện bài giảng là gì?

Bài trước Bài tiếp theo



Thư viện mẫu là thư viện các bài giảng, trò chơi tương tác được tạo ra bởi Edulive được đánh giá cao về chuyên môn, cung cấp nhiều tính năng để tạo môt lớp học vui vẻ, tương tác và hấp dẫn.

Với tư cách là một giáo viên, bạn có thể sử dụng những bài giảng, trò chơi từ thư viện mẫu để trực tiếp sử dụng cho các buổi dạy hay giao bài tập về nhà với đầy đủ báo cáo trực quan hoặc chỉnh sửa cá nhân hóa hình ảnh, nội dung từ các mẫu có sẵn.

Có đầy đủ cách danh mục khối, môn, chủ đề hay các gợi ý Xu hướng, Mới nhất để bạn có thể dễ dàng tìm được mẫu mà mình mong muốn.

Tính năng của thư viện:

  1. Sử dụng trực tiếp các bài mẫu cho giảng dạy trên lớp với nội dung đa dạng.
  2. Dễ dàng chỉnh sửa từ bài giảng mẫu thành bài cá nhân hóa với công cụ đơn giản, quen thuộc.
  3. Dễ dang chia sẻ cho bạn bè, học sinh cùng vào trải nghiệm.
  4. Được hệ thống tự động gợi ý các bài giảng liên quan đến chuyên môn của bạn.
  5. Dữ liệu sử dụng của học sinh sẽ được lưu vào báo cáo cá nhân của bạn.

Hướng dẫn liên quan: