Mở lại lớp đang tạm dừng

Bài trước Bài tiếp theoĐể mở lại lớp học đang tạm dừng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Sử dụng lọc để xem các khóa đang tạm dừng.
  2. Trỏ chuột vào một lớp đang tạm dừng.
  3. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  4. Chọn thao tác Mở lại lớp để thực hiện.
Sau khi thực hiện thao tác thì lớp sẽ được chuyển sang trạng thái Hoạt động và mọi người có thể sử dụng trở lại.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn