Mời học sinh vào lớp bằng đường dẫn

Bài trước Bài tiếp theoĐể mời học sinh vào lớp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút Sao chép đường dẫn từ thanh chức năng bên trái.
  2. Gửi đường dẫn cho học sinh.
Học sinh của bạn khi bấm vào đường dẫn có thể tham gia trực tiếp vào lớp học mà chưa cần đăng nhập. Bạn vẫn có thể quản lý danh sách học sinh của mình và mời những học sinh không nằm trong danh sách lớp ra khỏi lớp.

Hướng dẫn liên quan: