Mời học sinh vào lớp bằng mã tham gia

Bài trước Bài tiếp theoĐể mời học sinh vào lớp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Gửi cho học sinh đường dẫn https://edulive.net.
  2. Sao chép mã tham gia và gửi cho học sinh của bạn.
  3. Học sinh chọn nút Nhập mã trên đầu trang và nhập mã được gửi để tham gia lớp.
Học sinh của vẫn có thể tham gia trực tiếp vào lớp học mà chưa cần đăng nhập. Bạn vẫn có thể quản lý danh sách học sinh của mình và mời những học sinh không nằm trong danh sách lớp ra khỏi lớp.

Hướng dẫn liên quan: