Tạo phiếu bài tập mới

Bài trước Bài tiếp theoĐể tự tạo mới một phiếu bài tập, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào nút Tạo mới từ thanh điều hướng chức năng bên trái.
  2. Chọn vào nút Phiếu bài tập tương tác để tạo.
  3. Đặt tên cho phiếu của bạn.
Để xem hướng dẫn chi tiết thì bạn hãy xem mục hướng dẫn Công cụ soạn phiếu bài tập của Edulive. Phiếu bài tập được tạo mới được lưu vào chức năng Thư mục của tôi, bạn sử dụng chức năng này để quản lý các phiếu bài tập bản thân đã tạo.

Hướng dẫn liên quan: