Tạm dừng lớp học

Bài trước Bài tiếp theoĐể tắt hoạt động của lớp học, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trỏ chuột vào một lớp muốn cài đặt.
  2. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Tạm dừng lớp để thực hiện.
Sau khi thực hiện thao tác thì lớp sẽ được chuyển sang trạng thái Tạm dừng và trừ chủ sở hữu của lớp thì mọi người sẽ không thể thao tác với lớp, xem hướng dẫn để mở lại lớp đã tạm dừng

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn