Tạo bản sao

Bài trước Bài tiếp theoĐể tạo bản sao từ một bài giảng đã tạo, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên bài giảng muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Tạo bản sao.
Bản sao được tạo ra sẽ kế thừa toàn bộ nội dung của bản chính, bạn có thể chỉnh sửa, soạn giảng trên bản sao mà không sợ ảnh hưởng tới bản chính.

Hướng dẫn liên quan: