Tạo mới bài giảng

Bài trước Bài tiếp theoĐể tự tạo mới bài giảng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào nút Tạo mới từ thanh điều hướng chức năng bên trái.
  2. Chọn vào nút Bài giảng để tạo.
  3. Đặt tên cho bài của bạn.
Để xem hướng dẫn chi tiết thì bạn hãy xem mục hướng dẫn Công cụ soạn giảng của Edulive. Bài được tạo mới được lưu vào chức năng Thư mục của tôi, bạn sử dụng chức năng này để quản lý các bài giảng, trò chơi bản thân đã tạo.

Hướng dẫn liên quan: