Thêm học sinh

Bài trước Bài tiếp theoĐể thêm học sinh vào lớp, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cách 1: Nhập từng học sinh
  1. Chọn nút Thêm học sinh.
  2. Nhập tên học sinh.
  3. Nhập email hoặc số điện thoại định danh của học sinh để thêm trực tiếp học sinh vào lớp.
  4. Nhập thông tin ngày sinh của học sinh (thông tin không bắt buộc).
  5. Nếu bạn bỏ qua thông tin [Email hoặc Số điện thoại này] này thì hệ thống sẽ coi đây là một chỗ trống. Học sinh có thể chủ động đăng ký vào chỗ trống này để tham gia lớp với tên mà bạn đặt.
 2. Cách 2: Nhập nhiều học sinh bằng excel
  1. Chọn vào nút Thêm học sinh.
  2. Chọn nút Nhập file Excel.
  3. Chọn nút Tải xuống để tải bảng mẫu và nhập thông tin học sinh lên bảng mẫu theo hướng dẫn của bảng.
  4. Chọn tệp Excel mà bạn vừa điền đầy đủ thông tin.
  5. Chọn nút Nhập để tài tệp Excel lên hệ thống.
  6. Sau khi tải xong hệ thống sẽ có thông báo và bạn có thể xem lại lịch sử tải lên để xem chi tiết và kiểm tra có học sinh nào của bạn chưa được tải lên thành công hay không.
Lưu ý 1: Với trường hợp bạn tạo ra các chỗ trống bằng cách chỉ nhập tên học sinh nhưng không nhập [Email và Số điện thoại] định danh thì bạn cần bật chức năng Cho phép tự ghi danh phía trên cùng bên phải.
Lưu ý 2: Có thể học sinh của bạn không để ý việc được bạn thêm vào lớp thì bạn có thể bấm vào nút Thêm học sinh và sao gửi đường dẫn tham gia lớp học cho học sinh của bạn.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn