13.1 Bài 11 Luyện tập Trang 78 - Phép trừ trong phạm vi 10

Bài học

Lớp 1

Toán

215

0

Bài 11 Luyện tập Trang 78 - Phép trừ trong phạm vi 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài giảng trực tuyến - tương tác

  • Bài giảng tương tác trực tuyến được biên soạn dựa trên giáo án chuẩn có bổ sung thêm các nội dung tương tác, giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp học trực tuyến thêm phần hấp dẫn. 

MỤC TIÊU

* Kiến thức
Giúp HS củng cố:
- Cách thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 10.
- Tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ.
* Phát triển năng lực
- Làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).
- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài tính.
- Thực hiện vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

ỨNG DỤNG CỦA BÀI GIẢNG

 - Kết hợp phòng Zoom và phòng học tương tác để dạy học trực tuyến

 - Thao giảng trực tiếp tại lớp học truyền thống 

 - Sử dụng cho phòng học thông minh 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Hướng dẫn sử dụng: 

Phòng học tương tác trực tuyến

Phòng học thông minh

Cộng đồng ứng dụng Công nghệ giáo dục: 

Fanpage Công nghệ giáo dục 4.0   &. Fanpage Edulive 

Nhóm chia sẻ và hướng dẫn sử dụng bào giảng tương tác 

 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...