21.3 Bài 22 - Luyện tập (Tiết 3) - Trang 20

Bài học

Lớp 1

Toán

41

1

Bài 22 - Luyện tập (Tiết 3) - Trang 20

Toán 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống 

Mục đích, yêu cầu:

  1. Phát triển các kiến thức.
    - Biết cách so sánh hai số có hai chữ số (dựa vào cấu tạo số, so sánh các số chục rồi so sánh số đơn vị).
    - Vận dụng để xếp thứ tự các sô (từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé), xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số cho trước (có không quá 4 số).
  2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.
    - Phát triển năng lực phân tích, so sánh, đối chiếu khi tìm cách so sánh hai số.
    - Năng lực vận dụng từ “ qui tắc” (mô hình) so sánh hai số có hai chữ số vào các trường hợp cụ thể, giải các bài toán thực tế.

 

Bài giảng đã hoàn thiện, giáo viên có thể sử dụng để làm bài ôn tập cho trẻ.
Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Mail: contact@edulive.net 

 

Xem thêm các kênh thông tin:

- Group Facebook Cộng đồng giáo viên sử dụng bài giảng Edulive.

- Group Zalo Giáo viên sử dụng Edulive

- Cập nhật các thông tin mới nhất về bài giảng và các tính năng tại Fanpage:   Edulive hoặc Công nghệ giáo dục 4.0

 

Video Hướng dẫn tại:

Hướng dẫn tính năng Edulive trên kênh YouTube

Hướng dẫn ứng dụng bài giảng vào giảng dạy

 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...