23.1 BÀI 25 - Dài hơn, ngắn hơn (Tiết 1) - Trang 28

Bài học

Lớp 1

Toán

34

0

BÀI 25 - Dài hơn, ngắn hơn (Tiết 1) - Trang 28

Toán 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống 

Mục đích, yêu cầu:

  1. Phát triển các kiến thức.
    - Nhận biết được và biết cách xác định đồ vật nào dài hơn, đồ vật nào ngắn hơn, hai đồ vật bằng nhau.
  2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.
    - Bước đầu làm quen với phương pháp đối chiếu, so sánh, xác định mối quan hệ ngược nhau
    - Góp phần phát triển tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

 

Bài giảng đã hoàn thiện, giáo viên có thể sử dụng để làm bài ôn tập cho trẻ.
Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Mail: contact@edulive.net 

 

Xem thêm các kênh thông tin:

- Group Facebook Cộng đồng giáo viên sử dụng bài giảng Edulive.

- Group Zalo Giáo viên sử dụng Edulive

- Cập nhật các thông tin mới nhất về bài giảng và các tính năng tại Fanpage:   Edulive hoặc Công nghệ giáo dục 4.0

 

Video Hướng dẫn tại:

Hướng dẫn tính năng Edulive trên kênh YouTube

Hướng dẫn ứng dụng bài giảng vào giảng dạy

 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...