Bài 26 Ph ph Qu qu Trang 64

Bài học

Lớp 1

Tiếng Việt

416

1

 

Bài 26 Ph ph Qu qu Trang 64

 

Hướng dẫn đọc:  

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Ở làng quê.

- Câu hỏi: Cả gia đình bạn nhỏ đang làm gì?

Trả lời: Cả nhà từ phố về thăm quê.

- Câu hỏi: Em đọc lại câu đã cho và tìm âm đầu ph, qu trong câu:

Trả lời: Cả nhà từ phố về thăm quê.

* Chữ q, qu

Chữ ph

2/ Hướng dẫn đọc

 

Bộ sách.  Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền.  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...