Bài 31 an ăn ân Trang 74

Bài học

Lớp 1

Tiếng Việt

381

0

Tiếng Việt lớp 1 tập 1 bài 31 an ăn ân 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Giúp HS:
- Nhận biết và đọc đúng vấn an, ăn, ân; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vấn
an, ăn, ân; hiểu và trả lời được các cầu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng vấn an, ân, ăn; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vấn an, ăn, ân.
2. Kĩ năng
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần an, ăn, ân có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời xin lỗi (trong tình huống cụ thể ở trường học).
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật (các bạn học sinh trong cùng lớp)
và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tình huống các bạn giẫm phải chân nhau khi
xếp hàng vào lớp, cần nói lời xin lỗi).
3. Thái độ
- Yêu thích môn học

 

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn cho học sinh phổ thông trên mọi miền của đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người công dân Việt Nam trong thế kỉ XXI. 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (1)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...