Bài 69 ươi ươu Trang 150

Bài học

Lớp 1

Tiếng Việt

101

1

Bài 69 ươi ươu Trang 150 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài giảng trực tuyến - tương tác

  • Bài giảng tương tác trực tuyến được biên soạn dựa trên giáo án chuẩn có bổ sung thêm các nội dung tương tác, giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp học trực tuyến thêm phần hấp dẫn. 

MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nhận biết và đọc đúng các vần ươi, ươu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu, đoạn có
các vần ươi, ươu; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vần ươi, ươu (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ươi,
ươu
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ươi, ươu có trong bài học.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết về một số loài vật đặc biệt như chim khướu
(loài chim biết bắt chước tiếng người), lạc đà (một loài vật đặc biệt với cái bướu lớn trữ mỡ trên lưng, có thể giúp con người băng qua những vùng sa mạc khắc nghiệt
trong nhiều ngày), một số loài vật thông minh, có khả năng làm xiếc (xiếc thú) và
suy đoán nội dung tranh minh hoạ (1. Hình ảnh chim khướu biết bắt chước tiếng
người; 2. Hình ảnh chú lạc đà đang đi qua sa mạc; 3. Hình ảnh rạp xiếc với những
tiết mục xiếc thú đặc sắc.)
- Phát triển kỹ năng nói về một diễn biến nào đó mà em đã trải nghiệm, cụ thể là nói
về một buổi đi xem xiếc với những tiếc mục xiếc thú đặc sắc.
3. Thái độ
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó yêu hơn thiên nhiên và
cuộc sống.

ỨNG DỤNG CỦA BÀI GIẢNG

 - Kết hợp phòng Zoom và phòng học tương tác để dạy học trực tuyến

 - Thao giảng trực tiếp tại lớp học truyền thống 

 - Sử dụng cho phòng học thông minh 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Hướng dẫn sử dụng: 

Phòng học tương tác trực tuyến

Phòng học thông minh

Cộng đồng ứng dụng Công nghệ giáo dục: 

Fanpage Công nghệ giáo dục 4.0   &. Fanpage Edulive 

Nhóm chia sẻ và hướng dẫn sử dụng bào giảng tương tác 

 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...