Bài 76 oan oăn oat oăt Trang 164

Bài học

Lớp 1

Tiếng Việt

118

0

Bài 76 oan oăn oat oăt Trang 164 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài giảng trực tuyến - tương tác

  • Bài giảng tương tác trực tuyến được biên soạn dựa trên giáo án chuẩn có bổ sung thêm các nội dung tương tác, giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp học trực tuyến thêm phần hấp dẫn. 

MỤC TIÊU

1.Kiến thức
- Nhận biết và đọc đúng các vần oan, oăn, oat, oăt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, cầu,
đoạn có các vần oan, oăn, oat, oăt; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội
dung đã đọc.
- Viết đúng các vần oan, oăn, oat, oăt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần
oan, oăn, oat, oăt.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oan, oăn, oat, oăt có trong bài
học.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nói theo chủ điểm Trồng cây được gợi ý trong tranh
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ
(tranh voi bước khoan thai, thỏ chạy thoăn thoắt trên phim hoạt hình, tranh khu vườn
cây; tranh một nhóm HS đang trồng cây).
3. Thái độ
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

ỨNG DỤNG CỦA BÀI GIẢNG

 - Kết hợp phòng Zoom và phòng học tương tác để dạy học trực tuyến

 - Thao giảng trực tiếp tại lớp học truyền thống 

 - Sử dụng cho phòng học thông minh 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Hướng dẫn sử dụng: 

Phòng học tương tác trực tuyến

Phòng học thông minh

Cộng đồng ứng dụng Công nghệ giáo dục: 

Fanpage Công nghệ giáo dục 4.0   &. Fanpage Edulive 

Nhóm chia sẻ và hướng dẫn sử dụng bào giảng tương tác 

 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...