Bài 38 ai ay ây Trang 88

Bài học

Lớp 1

Tiếng Việt

263

0

 Bài 36 om ôm ơm Trang 84 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài giảng trực tuyến - tương tác 

Bài giảng tương tác trực tuyến được biên soạn  dựa trên giáo án chuẩn có bổ sung thêm các nội dung khởi động - khám phá - trải nghiệm giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp học trực tuyến. 

MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết và đọc đúng các vần ai, ay, ây; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có
các vần ai, ay, ây; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vần ai, ay, ấy; viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ai, ay, ây.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ai, ay, ây có trong bài học.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nói lời xin lỗi.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của con
người và loài vật (được nhân cách hoá).
3. Thái độ
- Cảm nhận được những điều thú vị trong đời sống của con người cũng như của loài
vật được thể hiện trong tranh, từ đó biết trân trọng gìá trị cuộc sống.

4. ứng dụng : 

 - Kết hợp phòng Zoom và phòng học tương tác để dạy học trực tuyến

 - Thao giảng trực tiếp tại lớp học truyền thống 

 - Sử dụng cho phòng học thông minh 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Hướng dẫn sử dụng: 

Phòng học tương tác trực tuyến

Phòng học thông minh

Cộng đồng ứng dụng Công nghệ giáo dục: 

Fanpage Công nghệ giáo dục 4.0   &. Fanpage Edulive 

Nhóm chia sẻ và hướng dẫn sử dụng bào giảng tương tác 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...