Bài 39 oi ôi ơi Trang 90

Bài học

Lớp 1

Tiếng Việt

167

0

Bài 39 oi ôi ơi Trang 90 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài giảng trực tuyến - tương tác 

Bài giảng tương tác trực tuyến được biên soạn  dựa trên giáo án chuẩn có bổ sung thêm các nội dung khởi động - khám phá - trải nghiệm giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp học trực tuyến. 

MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết và đọc đúng các vần oi, ôi, ơi; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn
có các vần oi, ôi, ơi; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung
đã đọc.
- Viết đúng các vần oi, ôi, ơi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần oi, ôi, ơi.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oi, ôi, ơi có trong bài học.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về người và vật
(đổ vật và loài vật).
3. Thái độ
- Cảm nhận được tình cảm mẹ con được thể hiện trong đoạn đối thoại đọc hiểu,
từ đó gắn bó hơn với gìa đình.

4. ứng dụng : 

 - Kết hợp phòng Zoom và phòng học tương tác để dạy học trực tuyến

 - Thao giảng trực tiếp tại lớp học truyền thống 

 - Sử dụng cho phòng học thông minh 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Hướng dẫn sử dụng: 

Phòng học tương tác trực tuyến

Phòng học thông minh

Cộng đồng ứng dụng Công nghệ giáo dục: 

Fanpage Công nghệ giáo dục 4.0   &. Fanpage Edulive 

Nhóm chia sẻ và hướng dẫn sử dụng bào giảng tương tác 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...