Image of Lesson

Bài giảng

Trò chơi từ vựng tiếng Anh chủ đề: Động vật

  • Khối lớp: Lớp 1
  • Môn học: Tiếng Anh
Thông tin chi tiết

TRÒ CHƠI TỪ VỰNG TIẾNG ANH
(Tương tác trực tiếp với giáo viên)
Đối tượng: Tiểu học (Lớp 1 -3). Mức độ: Trung bình
Chủ đề: Các loài động vật

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{