Chú cá sấu Alli tham ăn

Bài học

Mầm non

Toán

769

5

Chú cá sấu Alli tham ăn

Toán tư duy

I. Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức
+ Trẻ biết so sánh hai đối tượng bằng nhau, nhỏ hơn, lớn hơn.
+ Trẻ vận dụng kiến thức so sánh hai đối tượng để làm các bài tập tương ứng.
* Kỹ năng
Rèn luyện tư duy trực quan cho trẻ.
* Thái độ
Trẻ yêu thích và hứng thú với bài học.
II. Hoạt động tương tác
Trẻ sẽ khám phá kiến thức trong bài học cùng chú cá sấu Alli tham ăn với những hoạt động tương tác như:
- So sánh số lượng các nhóm hình ảnh theo hàng ngang và điền dấu tương ứng.
- Điền dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
Bài giảng đã hoàn thiện, giáo viên có thể sử dụng để làm bài ôn tập cho trẻ.
Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Email: contact@edulive.net.

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại: 

 
Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...