Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Giáo án đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

I. Mục đích- yêu cầu:

* Kiến thức:

Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết các nhóm có số lượng là 5

* Kỹ năng:

Trẻ có kỹ năng đếm:

- Trẻ có kỹ năng xếp tương ứng 1 – 1

- Trẻ có kỹ năng khoanh tròn, gắn tranh theo yêu cầu của cô

* Thái độ:

- Trẻ có kỹ năng xếp tương ứng 1 – 1 dưới sự hướng dẫn của cô.

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{