Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án nhận biết con gà, con vịt

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức :

- Trẻ nhận biết, phân biệt được con gà , con vịt.

- Biết tên, đặc điểm nổi bật; tiếng kêu; thức ăn; nơi sống; … của con gà và con vịt.

2.Kĩ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ , trẻ nói được đủ câu

- Trẻ có khả năng ghi nhớ có chủ định ở trẻ

3.Thái độ :

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình. ..

 II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)