Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án nhận biết hình vuông hình chữ nhật

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I.Mục đích.

* Kiến thức.

    - Trẻ nhận biết phân biệt được hình vuông, hình chữ nhật qua đường bao.

    - Trẻ biết được đặc điểm của hình vuông và hình chữ nhật.

* Kỹ năng.

    - Rèn kỹ năng phân biệt và so sánh.

    - Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các hình về số cạnh .

* Thái độ.

    - Trẻ hứng thú học bài.

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

 

Đóng góp ý kiến (0)