Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Giáo án nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

I.Mục đích yêu cầu

1.Kiến Thức:

- Trẻ nhận biết và gọi tên được các khối : Khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ

2.Kỹ năng

- Rèn kỹ năng chọn khối và sắp xếp các khối theo yêu cầu.

3.Thái độ.

- Trẻ có tinh thần đoàn kết,tham gia các hoạt động tập thể, biết thu dọn đồ chơi.

II. Bài giảng cho giáo viên:

  Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{