Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án nhận biết to nhỏ nhà trẻ

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục Tiêu:

* Kiến thức:

- Trẻ nhận biết, phân biệt được kích thước to - nhỏ; Quả bóng to, quả bóng nhỏ.

- Biết chọn đồ vật to - nhỏ theo yêu cầu.

* Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt kich thước: to - nhỏ

- Phát triển ngôn ngữ và khả năng tập chung chú ý cho trẻ.

* Thái độ:

- Giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất đúng nơi quy định

II. Bài giảng cho giáo viên

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)