Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án toán ôn số lượng từ 1 đến 5

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Giáo án toán ôn số lượng từ 1 đến 5

I. Mục tiêu cần đạt:   

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết được số 5, biết đếm theo thứ tự từ 1 đến 5 các nhóm đối tượng trong phạm vi 5

2. Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng tư duy cho trẻ, rèn kỹ năng đếm, kỹ năng so sánh.

- Rèn kỹ năng giao tiếp, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động.

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{