Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án phép cộng trong phạm vi 3

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Toán
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Giáo án phép cộng trong phạm vi 3

I. Mục đích- yêu cầu:

- Giúp học sinh :

Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3

Biết làm tính cộng trong phạm vi 3

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{