Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án so sánh chiều cao của 2 đối tượng

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

* Kiến thức

- Trẻ nhận biết được sự khác biệt rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng, nói đúng từ cao hơn- thấp hơn.

- Củng cố nhận biết, gọi tên một số cây hoa quen thuộc.

- Hình thành và củng cố kỹ năng đặt cạnh, đặt chồng, so sánh. 

- Phân biệt bên phải, bên trái của bản thân, nhận biết màu sắc

* Kỹ năng

- Rèn kỹ năng so sánh bằng thị giác.

- Phát triển óc quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

* Thái độ

- Trẻ nhanh nhẹn, tích cực trong hoạt động.

- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây.

II. Bài giảng cho giáo viên

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)