Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án trò chuyện về nghề nông

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Xã hội học
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

- Dạy trẻ có một số hiểu biết về nghề nông dân, biết được các hoạt động trong nghề nông.

- Trẻ biết công cụ của nghề nông, sản phẩm mà nghề nông làm ra, biết trân trọng những sản phẩm đó.

* Kỹ năng:

- Rèn khả năng ghi nhớ, tư duy được quan sát các công việc, dụng cụ, sản phẩm của nghề nông.

- Trẻ biết trả lời các câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.

* Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết kính trọng và yêu quý người lao động. Biết trân trọng những sản phẩm lao động.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động.

II. Bài giảng cho giáo viên

 

 

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)