Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án trò chuyện về trường tiểu học

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Giáo án trò chuyện về trường tiểu học

I. Mục đích- yêu cầu:

* Kiến thức:

Trẻ hiểu biết về vai trò trường tiểu học.

- Trẻ biết được một số hoạt động khác biệt của trường, lớp tiểu học so với trường mầm non (chào cờ, tiếng trống trường, trong lớp học sinh ngồi học ở bàn, bảng cô giáo, cách xưng hô).

* Kỹ năng:

Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia khám phá

- Biết bảo vệ côn trùng có ích.

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{