Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án vòng đời phát triển của bướm

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích- yêu cầu:

* Kiến thức:

-Trẻ biết được quá trình hình thành và phát triển của con bướm trải qua 4 giai đoạn: Bướm đẻ ra trứng-trứng nở thành sâu-sâu phát triển thành nhộng nằm trong kén-nhộng nở thành bướm

- Trẻ nhắc lại được tên gọi, đặc điểm chính của con Bướm, biết lợi ích, tác hại của sâu bướm.

* Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, suy luận, phán đoán cho trẻ.

- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, rõ ràng. Mở rộng vốn từ, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

-Rèn cho trẻ kỹ năng hợp tác chơi theo nhóm, chờ đến lượt khi tham gia hoạt động.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia khám phá

- Biết bảo vệ côn trùng có ích.

II, Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)