Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án xác định phía trước phía sau của bản thân

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

1. Mục tiêu :

* Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phân biệt  được phía trước, phía sau của bản thân

- Trẻ biết lắng nghe, chia sẻ, trao đổi cùng cô

* Kỹ năng

- Rèn luyện khả năng định hướng trong không gian

- Phát triển tư duy, sự ghi nhớ, chú ý của trẻ.

* Thái độ

-  Mạnh dạn tự tin và hứng thú tham gia học tập.

-  Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ biết yêu quý bản thân và các bạn trong lớp, biết đoàn kết giúp đỡ bạn.

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)