Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án xếp xen kẽ 2 đối tượng

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích – Yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ hiểu cách xếp xen kẽ cứ 1 đồ dùng này đến một đồ dùng kia và cứ thế tiếp tục xếp thành chuỗi theo quy tắc.

- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi trò chơi "nhanh và đúng", " Ai nhanh trí".

*Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp xen kẽ theo qui tắc của 2 đối tượng.

- Trẻ phối hợp với các bạn chơi được trò chơi "nhanh và đúng", " Ai nhanh trí".

* Thái độ.

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)